پرداخت آنلاین و خرید محصولات چاپ

پرداخت آنلاین سفارشی (برای موارد خاص):

در ابتدا می بایست شرح پرداختی و مبلغ مورد نظر را نوشته و در ادامه  برای پرداخت آنلاین دکمه  "خرید" را کلیک کنید.

{module پرداخت آنلاین|none}                                                         
راهنمای پرداخت آنلاین

چنانچه برای پرداخت آنلاین نیاز به کمک و یا مشاوره دارید می توانید راهنمای پرداخت آنلاین و یا شماره 09331358820 (عباس زاده) تماس فرمایید.

دیفایا - دهکده فن آوری یاران